BYTESFLAK
FÖR VARJE BEHOV

HYR ETT BYTESFLAK

Vill du lätt göra dig av med t.ex. byggavfall, jordmassor eller blandavfall? Vi har lösningen. Ett bytesflak sparar tid. Du får med en gång avfallet fört till en avfallscentral.

PÅLITLIGA TRANSPORTER

Våra bytesflak hyrs av privatpersoner, företag och bostadsbolag.
Vi transporterar också kundernas egna flak.
Vi är medlem i avfallshanteringsregistret.
Läs mer

SERVICE

Vi erbjuder professionella transporttjänster snabbt och effektivt.
Till våra tjänster hör också andra transporter såsom
Transport av jord- och stenmaterial
Transport av mylla
Transport av grus, sand, stenmjöl, krossgrus
Transport och förflyttningar av arbetsmaskiner
Snötransporter

Ta kontakt!

TRANSPORT AV GRUS OCH MYLLA

Vi levererar snabbt och flexibelt högklassiga stenmaterial och mylla.  

TALKO PÅ KOMMANDE?

Riva, städa, röja eller kanske ett gårdstalko på kommande.
Med ett bytesflak får ni med en gång allt avfall fraktat till avfallsstationen.

Ta kontakt!

HYR EN MINIGRÄVMASKIN

En minigrävmaskin är lätt att använda och lämpar till exempel för grävning på gårdar
Vi hyr minigrävmaskiner och vi har också andra jordbyggnadsfordon.
Ta kontakt

VI BETJÄNAR HÄR

Borgå
Sibbo
Lovisa
Askola
Borgnäs
Mäntsälä
Helsingfors
Vanda
Huvudstadsregionen
Borgåskärgåd
Lovisaskärgård

TA KONTAKT